Academic Film Center
  ACADEMIC FILM CENTER RETROSPECTIVE
1958-2003 / 45 years
Selection by Miodrag Miloševic

September 24 - 26, 2003, Summer Theater at 8:30 pm

WED. Sep. 24, 2003
Program 1
1958 - 1974
ZID, Vojislav Kokan Rakonjac, 8:00, 1960.
TRIPTIH O MATERIJI I SMRTI, Živojin Pavlovic, 9:00, 1960.
DIM I VODA, Dragoslav Lazic, 12:00, 1962.
RUKE LJUBIČASTIH DALJINA, Sava Trifkovic, 11:00, 1962.
KRUŽNICA (Jutkevic - Basie), Tomislav Gotovac, 12:00, 1964.
PAS, Milan Jelic, 11:00, 1967.
KOMPOZICIJA, Vjekoslav Nakic, 10:00, 1970.
PUTOVANJE, Bojana Vujanovic, 5:00, 1972.
MONTAŽA ATRAKCIJA, Ivan Obrenov, 13:00, 1972.
SAMOGLASNICI, Nikola Đuric, 10:00, 1973.
TELEVIZOR JE BIOSKOP U KOJI ODLAZIM SEDEĆI U DVORIŠTU, Bojan Jovanovic, 5:00, 1974.
TRT 106 min

THU. Sep. 25, 2003
Program 2
1975 - 1988
IZDAH, Ivan Obrenov, 12:00, 1976
KUĆA, Radoslav Vladic, 9:00, 1977.
KRIK, Ivko [ešic, 10:00, 1978.
PRAZNIK, Bojan Jovanovic, 11:00, 1983.
POSLEDNJI TANGO U PARIZU, Miodrag Miloševic, 20:00, 1983.
LIČNA DISCIPLINA, Miroslav Bata Petrovic i Julijana Terek, 30:00, 1983.
RAY CHARLES U BIOSKOPU, Miloje Radakovic, 10:00, 1987.
PESMA NAD PESMAMA, Petar Milic,, 5:30, 1987.
PROLETKULT ETIDA, Nikola [indik, 15:00, 1987.
DIABL, Zorica Kijevcanin, 10:00, 1988.
SMRT METALOSAURUSA, Igor Toholj, 3:00, 1988.
TRT 136 min

FRI. Sep. 26, 2003
Program 3
1989 - 2003
FLOWER POWER, Nikt, 5:00, 1990.
LEDA I LABUD, Sne`ana Nina Kocic, 8:00, 1992.
ŠAKE, Milija Nešic, 10:00, 1994.
KAKO JE PROPAO MILOŠ M, Jakša Vlahovic i Miloš Miloševic, 5:00, 1995.
A TRIP BY KWAYA, Olivera Ognjanovic - Kwaya, 4:40, 1996.
KRANG, Darko Miloševic, 2:30, 1996.
STREET SPIRIT, Zlatko Ćosic, 7:00, 1997.
SOC.COM, Miroslav Sretenovic. 9:00, 2000.
APSOLUTNA POBEDA, Igor Toholj, 4:00, 2000.
C'EST SI BON, Puriša \or|evic, 12:00, 2001.
PETI ČIN, Nikola Stojanovic, 19:00, 2002.
ZID USPOMENA, Vlada Petric, 35:00, 2003.
TRT 122 min

Akademski filmski centar osnovan je 1958. godine pod imenom Akademski kino klub. Kroz svoju relativno dugu istoriju, zahvaljujući autorima koji su stvarali u njemu (Kokan Rakonjac, Živojin Pavlovic, Dragoslav Lazic, Sava Trifkovic, Tomislav Gotovac, Milan Jelic, Radoslav Vladic, Ivan Obrenov, Vjekoslav Nakic, Ivko Šešic, Nikola Đuric, Bojan Jovanovic, Miodrag Miloševic, Miloje Radakovic, Dejan Vlaisavljevic, Igor Toholj, Bob Miloshevic..), postao je jedan od nekoliko najznacajnijih i najviše nagra|ivanih filmskih klubova u zemlji. Centar od 1976. godine deluje u okviru Doma kulture "Studentski grad" i jedini je kino klub koji je "pre`iveo" na ovim prostorima. Sa preko 500 filmova i video radova nastalih u Centru i sa ogromnom kolekcijom avangardnog filma i video radova drugih autora, Centar je osnovao Arhiv alternativnog filma koji će voditi brigu o ovom vrednom filmskom nasleđu. Pored velikog broja projekcija i predavanja, filmskih škola i radionica, Centar je organizovao i dva znacajna festivala: STAF (1967-1970) i ALTERNATIVE FILM - VIDEO (1982-1990). Sa trenutnom produkcijom od oko 20 filmova godišnje Centar ostaje jedino mesto gde mladi mogu neometano da se bave medijem filma.