Between Places, Zlatko Ćosić, 2018, video, 20:00

Between Places, Zlatko Ćosić, 2018, video, 20:00

Families occupy a certain space, interact with each other, engage in everyday rituals, prepare meals, tell stories, read, relax, and repeat these ordinary performances each day. While spending time in the house where my parents currently live, I created a documentary where the camera captured us living in a domestic space, focusing on the sounds we make, and peripheral visuals of the environment. Twenty four years have passed since my parents and I lived in our original home during the war when there was limited ability to move about freely. I escaped my country using another identity eventually settling in America, and my parents were forced out of our house and placed in a refugee camp. The years and experiences have changed us, my parents living in another country, a different home, and I visit with an altered identity, even with an accent while speaking my native language. My American wife is also now entwined into the narrative. The video Between Places is a survey of people existing in a space -- different generations, experiences, identities, and languages -- with its beauty and sadness.

Između Mjesta, Zlatko Ćosić, 2018, video, 20:00

Porodice zauzimaju određeni prostor, međusobno komuniciraju, angažuju se u svakodnevnim ritualima, pripremaju obroke, pričaju priče, čitaju, opuštaju se i ponavljaju ove obične performanse svakog dana. Dok sam provodio vrijeme u kući u kojoj trenutno žive moj roditelji, napravio sam dokumentarac u kojem kamera je snimila nas kako živimo u domaćem prostoru, fokusirajući se na zvukove i periferna vizuelna okruženja. Prošlo je dvadeset četiri godine od kada smo moji roditelji i ja živjeli u našoj originalnoj kući tokom rata kada je bila ograničena sposobnost slobodnog kretanja. Pobjegao sam iz moje zemlje koristeći drugi identitet i konačno se naselio u Americi, a roditelji su bili izbačeni iz naše kuće i poslani u izbjeglički kamp. Godine i iskustva su nas promijenili, moji roditelji žive u drugoj državi, drugačijoj kući, a ja ih posjetim sa izmenjenim identitetom, čak i sa akcentom dok govorim svoj maternji jezik. I moja američka supruga je sada uključena u ovu priču. Ovaj video Između Mjesta je istraživanje ljudi koji postoje u jednom prostoru - različite generacije, iskustva, identiteti i jezici - sa svojom ljepotom i tugom.

:: Re/Constructing Identity by Sarah Hermes Griesbach, ALL THE ART, Winter 2018/2019
:: Zlatko Ćosić: Between Places by William Frank, Webster-Kirkwood TIMES, December 2018
:: Artist Statement for Re/Constructing Identity exhibition by Zlatko Ćosić, 2018BETWEEN PLACES (20:00)  [VIDEO]EXHIBITIONS


:: Re/Constructing Identity, Sheldon Galleries, St. Louis, October 5, 2018 - January 26, 2019

Copyright © ZLATKO ĆOSIĆ